Webinar: Lokale forhandlinger stat 2017

25.08.2017
Forberedelsene til lokale forhandlinger i staten 2017
Som et ledd i forberedelsene til lokale forhandlinger i staten høsten 2017, har Parat gjennomført webinarer for medlemmer og tillitsvalgte med råd og tips til gjennomføringen av lokale forhandlinger. 

Her ser du presentasjonene som ble gjennomgått.