Bli med på laget!

06.04.2017
osl fb

Vi har 3000 medlemmer som utgjør et sterkt fellesskap på hovedflyplassen, og vil gjerne ha deg med på laget!

Vil du ha
   Høyere lønn?
   Bedre arbeidsavtale?
   Trygghet, fellesskap og utvikling?

Da er Parat fagforeningen for deg!

osl fb meld deg inn 3

Du tilbringer halvparten av din våkne tid på jobb. Jobben sikrer deg inntekt, men gir deg også fellesskap, identitet og utvikling.

Arbeidsvilkår og arbeidsmiljø – din jobb – har stor betydning også for andre forhold i livet. Selvfølgelig ønsker du at din arbeidshverdag skal være best mulig.

Ved å bli medlem i Parat tar du grep. Vi gir deg både bistand og verktøy til en enda bedre arbeidshverdag. Fordi alt kan bli bedre!

Visste du at
Over halvparten av alle som jobber i Norge er medlem av en fagforening?
•   Midlertidig ansatte er de som trenger en fagforening mest?
•   De som jobber i en virksomhet der over halvparten er organisert har høyere lønn?
•   Parat er den største fagforeningen i norsk luftfart, både i lufta og på bakken?

Medlemsfordeler
Hva koster det?
Personvern