Regionene i Parat

Parat har seks regionkontorer spredt over hele Norge, og dessuten regionutvalg (RU) i hver region. RU velges av medlemmene.
På regionkontorene arbeider kompetente Parat-ansatte, som er klare til å hjelpe deg med problemer og utfordringer i ditt arbeidsforhold.

Regionkontorene holder til i Oslo, Tønsberg, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø. Kontakt gjerne ditt nærmeste regionkontor med spørsmål!