Regionene i Parat

Parat har seks regionkontorer spredt over hele Norge, og dessuten regionutvalg (RU) i hver region. RU velges av medlemmene.

På regionkontorene arbeider kompetente Parat-ansatte, som er klare til å hjelpe deg med problemer og utfordringer i ditt arbeidsforhold.

Regionkontorene holder til i Oslo, Tønsberg, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø. Kontakt gjerne ditt nærmeste regionkontor med spørsmål!

Parats regionkontor i Oslo
Lakkegata 23, 0187 Oslo
Postboks 9029 Grønland, 0133 Oslo
Tlf. 21 01 36 00
E-post: ost@parat.com

Ansatte: 
Bjørn Are Sæther, Nestleder regionavdelingen, bjorn.are.sether@parat.com, telefon 959 77 054
Ståle Botn, Rådgiver, stale.botn@parat.com, telefon 476 16 392
Truls Bjørhei, Rådgiver, Truls.Bjorhei@parat.com, telefon 456 03 093
Nathalie Gullager, Rådgiver, nathalie.gullager@parat.com, telefon 482 84 449

Parat i Tønsberg 
Grev Wedelsgt. 12, 3111 Tønsberg
Tlf.: 21 01 36 00
E-post: sor@parat.com

Ansatte: 
Bjørg Sørsdahl Skuthe, Rådgiver (permisjon), bjorg.skuthe@parat.com, telefon 958 80 088
Unn Kristin Johnsen, Rådgiver, unn-kristin.johnsen@parat.com, telefon 934 80 218

Parat i Kristiansand
Vestre Strandgt. 42, 4612 Kristiansand
Tlf.: 21 01 36 00
E-post: sor@parat.com 

Ansatte:
Marianne Hårtveit, Rådgiver, marianne.haartveit@parat.com, telefon 971 67 293

Parat i Bergen
Strandgaten 1
5013 Bergen
E-post: vest@parat.com

Ansatte:
Kåre Kvalvåg, Leder regionsavdelingen, kaare.kvalvaag@parat.com, telefon 951 07 741
Ketil Mæland-Johansen, Advokat MNA, ketil.maeland-johansen@parat.com, telefon 982 55 809
Laila Sæterdal, Rådgiver, laila.saterdal@parat.com, telefon 481 84 995
Jørgen Dræge, Rådgiver, jorgen.draege@parat.com, telefon 404 54 606

Parat i Trondheim
Kjøpmannsgata 25
7013 Trondheim
E-post: midt@parat.com

Ansatte:
Bente Hermanstad, Rådgiver, bente.hermanstad@parat.com, telefon 915 90 708
Anita T. Rosmæl, Rådgiver, anita.rosmal@parat.com, telefon 936 15 942

Parat i Tromsø
Grønnegata 3
9008 Tromsø
E-post: nord@parat.com 

Ansatte: 
Bjarne Rohde, Rådgiver, Bjarne.Rohde@parat.com, telefon 993 07 930
Siren Somby, Rådgiver, siren.somby@parat.com, telefon 419 33 359