Parats politiske dokumenter

Parat styres etter flere overordnede programmer, planer og retningslinjer.
Vedtektene sier for eksempel noe om hva og hvem Parat er, mens prinsipprogrammet sier noe om hva Parat står for. Parat har også en årlig “flaggsak”, som det settes inn ekstra ressurser på.

Kontakt oss

Politisk ledelse

Hans-Erik SkjæggerudLeder i Parat
Vegard EinanNestleder i Parat

Generalsekretærens stab

Trond Reidar HoleGeneralsekretær