Underorganisasjoner og medlemsgrupper

Parat har en rekke bransje-, etats-, medlems- og yrkesorganisasjoner, og flere medlemsgrupper og -nettverk.

Noen av Parats medlemmergrupper har i tillegg til å være medlemmer i Parat organisert sin virksomhet i en bransje-, etats-, yrkes-, eller medlemsorganisasjon. Disse medlemmene betaler en høyere kontingent til Parat. Formålet er at det yrkes- og bransjefaglige tilbudet skal bidra til å gi medlemmene en yrkes-/bransjemessig stolthet, samt skape en faglig og organisasjonsmessig identitet.

Medlemskontingenten til Parat er 1,2 prosent av brutto månedslønn, maksimalt 469 kroner pr måned. 

For medlemmer i underorganisasjoner (Parat Media, Parat Nav, Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF), Farmasiforbundet Norsk pilotforbund, Parat Kabinforbund og Veritas funksjonærforening (VEFF)) er kontingenten 1,4 prosent av brutto månedslønn, maksimalt 549 kroner pr måned. Minimumskontingenten er 50 kroner pr måned.

Studenter, elever (videregående skole) og lærlinger betaler ikke kontingent. 
Pensjonister og andre som ikke er yrkesaktive betaler 400 kroner pr år. 

Målet med det yrkes- og bransjefaglige tilbudet er:

  • Påvirkning av samfunnsmessige spørsmål som angår medlemmenes særskilte interesser knyttet til yrke og bransje.
  • Opplæring av ulik karakter. Denne opplæringen er ikke ment å erstatte tilbud gitt av arbeidsgiver, men er ment som et supplement.
  • Utvikling og innhold av faget og bransjen, synliggjøring, bevisstgjøring og statusheving.
  • Nettverksbygging på tvers av virksomheter, tariffområder og geografiske skillelinjer.


Underorganisasjoner med egne sider:

Logo farmasiforbundet med parat             Farmasiforbundet
 ThsF logo med hake            Tannhelsesekretærenes forbund
 paratmedia logo            Parat Media
 Paratnav logo 09-14            Parat NAV
 NPF            Norsk Pilotforbund
 parat kabinforbund logo            Parat Kabinforbund
 VEFF-logo            Veritas funksjonærforbund
                                                                                                                             


Medlemsgrupper og -nettverk som har egne sider:

Paratnav logo 09-14
Paratung logo             Parat Ung
             Parat Pensjonist
 paratpoliti_profilpic_180x180            Parat i politiet
             Parat UH - universiteter og høyskoler
 paratntnu_profilpic_180x180            Parat NTNU
             Parat i domstolene og jordskiftrettene
             Parat helse
 Ny logo Luftfart skrift Albert små            Parat Luftfart 
 WKF logo            Widerøes kabinforening
 SAS kabin logo 2014            SAS Norge Kabinforening 
 Norwegian_kabin_logo            Norwegian kabinforening
 wideroe pilot            Widerøes Flygerforening
 6612_N8ByNgqFWiQimg            Norwegian Pilot Union
 logo BTFF            Bergen tekniske fagforening
Paratnav logo 09-14
 
Paratnav logo 09-14
 
Paratnav logo 09-14
 
 

Paratung logo