Dette er Parat

Parat er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS). Vi har 35 000 medlemmer i alle sektorer i arbeidslivet, og organiserer ansatte i de fleste yrker og bransjer.
Parats hovedkontor er lokalisert i Lakkegata 23 på Grønland i Oslo, med regionkontorer i OsloTønsbergKristiansandBergenTrondheim og Tromsø.

Parat ble etablert i januar 2005 gjennom en fusjon mellom Flerfaglig fellesorganisasjon (2fo) og Privatansattes fellesorganisasjon (Prifo).

Parat har åtte selvstendige underorganisasjoner (Parat Nav, Parat Media, Farmasiforbundet, Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF), Veritas funksjonærforening (VEFF), Norges Politilederlag (NPL), Parat Kabinforbund og Norsk Pilotforbund), og en rekke forskjellige medlemsgrupper.