Ansattliste

Hvem er hvem i Parat?
Her finner du oversikten over alle våre ansatte:

Navn

Avdeling

Telefon

Aker, Karina Negro

Serviceavdelingen

938 48 049

Aune, Kjell Morten

Forhandlingsavdelingen

977 85 814

Bakke, Unni

Serviceavdelingen

930 43 439

Berghoff, Tone

Forhandlingsavdelingen

412 29 192

Bergsland, Trygve

Kommunikasjonsavdelingen

905 85 639

Bjørhei, Truls

Regionavdelingen (Oslo) 456 03 093

Bjørlo, Monica J.

Serviceavdelingen

930 40 952

Blystad, Elisabeth

Serviceavdelingen

930 59 506

Botn, Ståle

Regionavdelingen (Oslo)

476 16 392

Brandsar, Gro

Generalsekretærens stab

415 73 250

Bærø, Guro Løkken

Juridisk avdeling

992 48 147

Daler, Vetle

Kommunikasjonsavdelingen

924 05 391

Dieserud, Grete

Forhandlingsavdelingen

951 84 492

Dræge, Jørgen

Regionavdelingen (Bergen)

404 54 606

Eggesvik, Ragnar

Generalsekretærens stab

Permisjon

Einan, Vegard

Parats nestleder

481 29 392

Ekre, Per Jostein

Serviceavdelingen

908 41 443

Fischer, Lill

Kommunikasjonsavdelingen

908 81 007

Fusdahl Liss

Forhandlingsavdelingen

909 91 297

Halvorsen, Thore Selstad

Forhandlingsavdelingen

976 62 747

Hansen, Lene Liknes

Juridisk avdeling

414 43 788

Harstad, Lise

Kommunikasjonsavdelingen

924 50 453

Hegre, Renate Messel

Forhandlingsavdelingen

926 07 351

Helland, Thore Eitun

Juridisk avdeling

952 80 387

Hermanstad, Bente

Regionavdelingen (Trondheim)

915 90 708

Hoftaniska, Anne Maren

Serviceavdelingen

976 61 821

Hole, Trond Reidar

Generalsekretær

952 25 526

Holseter, Vivi-Ann

Serviceavdelingen

922 96 755

Holtsmark, Isabelle

Serviceavdelingen

473 71 201

Horn Johannessen, Christen

Juridisk avdeling

909 26 064

Hårtveit, Marianne

Regionavdelingen (Kristiansand)

971 67 293

Jansson, Helén

Serviceavdelingen

976 91 382

Jansson, Pia Karoline

Serviceavdelingen

900 31 779

Jenvin-Steinsvåg, Odd

Forhandlingsavdelingen

934 45 242

Jespersen, Trine

Serviceavdelingen

994 05 486

Johnsen, Unn Kristin

Regionavdelingen (Tønsberg)

934 80 218

Jonsrud, Janne

Serviceavdelingen

951 55 237

Kvalvåg, Kåre

Regionavdelingen (Bergen)

951 07 741

Larsen, Lars-Petter

Forhandlingsavdelingen

482 22 325

Lilloe, Thomas

Forhandlingsavdelingen

917 63 509

Lindstrøm, Anders

Juridisk avdeling

913 08 742

Løhne, Tove

Generalsekretærens stab

928 03 212


Inger Løwen
 

Serviseavdelingen

 
958 91 528

Moen, Andreas Grunde Rabben

Juridisk avdeling

412 57 952

Morisbak, Anne Grete

Serviceavdelingen

920 91 415

Mæland-Johansen, Ketil

Regionavdelingen (Bergen)

982 55 809

Nyheim, Torill

Serviceavdelingen

911 57 533

Nymoen, Inger Bojesen

Serviceavdelingen

905 93 943

Nærdal, Annbjørg

Juridisk avdeling

918 77 711

Pedersen, Freddy

Serviceavdelingen

934 19 312

Pedersen, Mona

Regionavdelingen (Tromsø)

Permisjon

Ragunathan, Sugirthaluxmy

Serviceavdelingen

950 56 479

Rasmussen, Vetle W

Juridisk avdeling

901 42 342

Regland, Berit

Forhandlingsavdelingen

911 24 652

Roald, Katrine Marie Andresen

Juridisk avdeling

Permisjon

Rohde, Bjarne

Regionavdelingen (Tromsø)

993 07 930

Rosmæl, Anita T

Regionavdelingen (Trondheim)

936 15 942

Rynning, Victoria Krefting

Forhandlingsavdelingen

996 91 935

Røyrhus, Per Ståle

Serviceavdelingen

908 30 339

Sigmundstad, Arve

Kommunikasjonsavdelingen

977 72 029

 
Samuelsen, Anita
 
Regionavdelingen (Tromsø)
 
481 80 698

Skjæggerud, Hans-Erik

Parats leder

959 38 769

Skuthe, Bjørg

Regionavdelingen (Tønsberg)

Permisjon

Somby, Siren


Regionavdelingen (Tromsø)

419 33 359

Svendsen, Turid

Forhandlingsavdelingen

913 08 745

Sæterdal, Laila

Regionavdelingen (Bergen)

481 84 995

Sæther, Bjørn-Are

Regionavdelingen (Oslo)

959 77 054

Thorgersen, Nina

Juridisk avdeling

913 08 744

Thorud, Hege

Serviceavdelingen

924 49 819

Trøen, Bente

Serviceavdelingen

909 72 832

Wahl, Terje

Serviceavdelingen

482 22 324

 
Willanger, Pia Helene
 
Forhandlingsavdelingen
 
938 07 025