Verv medlemmer til Parat!

Når du verver nye medlemmer gjør du en viktig jobb for felleskapet. Alle som rekrutterer nye yrkesaktive medlemmer til Parat får gavekort som kan benyttes hos gogift.com
Alle som verver nye yrkesaktive medlemmer til Parat får tilsendt en gavekortkode pr vervet medlem. Gavekortkoden har en verdi av 250 kroner og kan benyttes på gogift.com.*

Når du verver et medlem, må vedkommende huske å fylle inn ditt medlemsnummer på innmeldingsskjemaet, som finnes her


* Ta kontakt med ditt skattekontor for vurdering av skatteplikt for vervepremier.