Tariffavtaler

Enighet i oppgjøret mellom YS og Virke 2015

YS og Virke ble onsdag ettermiddag enige om en forhandlingsløsning i årets mellomoppgjør. For Parat gjelder dette blant annet brorparten av Farmasiforbundets medlemmer.
Avtaleperiode

- Resultatet er i tråd med rammene for frontfaget, sier Vegard Einan, nestleder i Parat og leder for YS’ forhandlingsutvalg i Virke-oppgjøret. - YS har gjort vårt for å bidra til et ansvarlig oppgjør, slik vi også gjorde i forhandlingene med NHO, påpeker Einan.

- Samtidig har vi blitt enige med Virke om en klar lavlønnsprofil på oppgjøret, som tilgodeser de gruppene vi har prioritert. Resultatet er i tråd med YS’ krav, sier Vegard Einan. Det betyr at det ikke blir gitt et sentralt, generelt tilligg til alle, kun til dem med lavest gjennomsnittslønn.

Nå gjenstår lokale forhandlinger, der resultatet fra dette oppgjøret  ligge i bunn og ytterligere lønnsøkninger tilpasses den enkelte bedrifts økonomi og lønnsevne.

Protokoll fra forhandlingen Virke/YS mellomoppgjøret 2015


Les tariffinformasjon her

Se oversikten over Parats avtaler med Virke her