Tariffavtaler

Hovedtariffavtale dok 25 (Kommune/Oslo kommune/YSK/Parat)

Avtalen gjelder for Ansatte i Oslo kommune

Hovedavtalen for Oslo kommune dok 24 (fortsatt gjeldene)

Avtaleperiode 01.04.2014 - 31.03.2016

Forhandlingsstart: 12. april
Forhandlingsløsning: 1.mai

Tariffforhandlingene i Oslo kommune i havn
 

Tariffinformasjon:
 Protokoll/lønnstabell:
Tariffinformasjon - justeringsoppgjør 2016  Protokoll kusteringsoppgjør 2016
Tariffinformasjon - Enighet i oslo kommune, 1. mai
Protokoll - Enighet i Oslo kommune, 1. mai
Kravdokument YS-K - Oslo kommune  Lønnstabell Oslo kommune 1. mai 2016

 

Kontakt oss

Region Øst

Bjørn Are SætherNestleder regionavdelingen