Tariffavtaler

Service- og vedlikeholdsoverenskomsten (NHO/NHO Service - YS/Parat)

 
Avtaleperiode 01.05.2016- 30.04.2018

Forhandlingene starter:
Forhandlingsløsning: 10. mai  


Tariffinformasjon:

 Protokoller:

Tariffinformasjon - Enighet i forhandlingene på service og vedlikeholdsoverenskomsten, 10. mai
Protokoll - Enighet i forhandlingene på service og vedlikeholdsoverenskomsten, 10. mai

 


Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Kjell Morten AuneSpesialrådgiver