Tariffavtaler

Overenskomst for Fiskeindustrien (NHO/FHL til Sjømat Norge - YS/Parat)

Avtalen gjelder produksjonsarbeidere, lagerarbeidere, sjåfører, gaffeltruckkjørere, krankjørere, håndverkere, reparatører, arbeidende formenn, kontrollører, instruktører og kjølemaskinister/kuldemaskinister. 

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat 
Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018

Forhandlingsløsning: 28. juni

Protokoll - Enighet på fiskerioverenskomsten

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Turid SvendsenForhandlingssjef/advokat MNA