Tariffavtaler

E-overenskomsten (NHO/Energi Norge - YS/Parat)

(Også kalt Energiavtalen)Denne overenskomsten omfatter virksomheter som produserer og leverer energi, som distribuerer og/eller omsetter energi, samt tilliggende virksomhet.

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat 
Avtaleperiode 31.03.2016 - 30.04.2018


Tariffinformasjon:

 Protokoller:

Tariffinformasjon - Enighet på energioverenskomsten, 30. mai
Protokoll - Enighet på energioverenskomsten, 30. mai

 


Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Turid SvendsenForhandlingssjef/advokat MNA