Tariff

Tariffoppgjøret 2018

Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at partene kan forhandle om alle bestemmelsene i tariffavtalene og hovedtariffavtalene, ikke bare om kroner og øre. Hensikten er å fornye tariffavtalene for en periode på normalt 2 år med de endringer som det kan oppnås enighet om.

Informasjon om hovedoppgjøret i 2018 (Mer informasjon kommer fortløpende)
Tariffpolitisk dokument for hovedoppgjøret 2018 

Dette skjedde i mellomoppgjøret 2017
Tariffkalender 2017 - de viktigste datoene for mellomoppgjøret 
Slik foregår mellomoppgjøret 2017 
Oversikt over alle tariffnyheter i mellomoppgjøret 2017

Dette skjedde i hovedoppgjøret 2016
Forhandlingskalender 2016
Tariffoppgjøret 2016
Tariffnyheter fra hovedoppgjøret 2016