Nytt pensjonssystem

Fra 1. januar 2011 trer den nye pensjonsreformen i kraft. Da kan du ta ut alderspensjon ved fylte 62 år, hvis du har høy nok opptjening. Du kan også ta ut alderspensjon og jobbe samtidig, uten at pensjonen reduseres. Pensjonsreformen vil gi den enkelte økt fleksibilitet. Det skal lønne seg å stå lenger i jobb. Og alle år teller med i pensjonsopptjeningen.

Les hele saken på YS sin side