Hvor mye får du i pensjon?

Pensjonsreformen gjør at mange er usikre på hva de får i pensjon. Hva får jeg hvis jeg går av ved 62 år, hva får jeg hvis jeg jobber til jeg er 67 år. Hva lønner seg egentlig?
Parat har ikke mulighet til å beregne pensjonen for det enkelte medlem, men du kan beregne hva du får i pensjon på NAVs hjemmeside

Jobber du i staten, kan du få regnet ut pensjonen din på Statens pensjonskasses kalkulator

Jobber du i privat sektor? Les mer på norskpensjon.no