Født etter 1963 – Du bestemmer pensjonisttilværelsen nå!

Født etter 1963
YS arbeidslivsbarometer viser oss at kunnskap om pensjon varierer veldig med alderen. Kunnskapen er som ventet lavest blant de unge. Sammen med andre organisasjoner har YS Ung laget en brosjyre som gir en kort og grei innføring i pensjonsspørsmål.