Tariff 2016: Til alle tillitsvalgte og hovedtillitsvalgte i staten

06.06.2016
YS stat vil gjennomføre uravstemming på resultatet etter meklingen med staten i årets hovedtariffoppgjør. Uravstemmingen vil finne sted i perioden 7. til 17. juni, og vil bli sendt ut til alle medlemmer som er registrert med epostadresse i Parats medlemsregister.

Som følge av vårens tarifforhandlinger vil det i kommende tariffperiode være to hovedtariffavtaler i statlig sektor. De to hovedtariffavtalene er sammenfallende på mange områder, men det er også noen ulikheter mellom dem. Blant annet har avtalene ulike hovedlønnstabeller og ulike regler og frister knyttet til lokale forhandlinger og tvisteløsning. Vedlagt følger link til personalmelding (PM) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet med viktig informasjon om implementeringen av to hovedtariffavtaler.

https://lovdata.no/dokument/SPHPM/pm-2016-09?userID=56730&notificationKey=32360e070556730