Lokale forhandlinger i staten

Veiledning i lokale forhandlinger for tillitsvalgte i staten

Reglene om lokale lønnsforhandlinger i staten finner vi i hovedtariffavtalen (HTA) pkt 2 Lokale bestemmelser. Når vi snakker om lokale forhandlinger om lønn tenker vi på de som følger HTA pkt 2.5.1, dvs forhandlinger som avholdes stort sett hver høst. I tillegg omhandler lokale forhandlinger lønnsendringer etter HTA pkt 2.5.3. Les mer..