Tariffavtaler

Enighet i statsoppgjøret - sak fra mellomoppgjøret 2015

Det ble natt til torsdag enighet med staten om en ramme på i overkant av 2,7 prosent. Parats forhandler Odd Jenvin er fornøyd og mener de har kommet frem til en forhandlingsløsning som sikrer medlemmene økt kjøpekraft.
Avtaleperiode

Resultatet ble kr 700,- pr år fra lønnstrinn 19-39 og  0,19 % pr år fra lønnstrinn 40-101. Samlet ramme ble på i overkant av 2,7 %. Tilleggene gis med virkning fra 1. mai.
– Resultatet viser ansvarlighet og er i tråd med oppgjøret i frontfaget. Det er også tatt hensyn til lavtlønte, sier Jenvin.

Partene ble enige nesten et døgn før fristen gikk ut.
– Det er historisk at vi kom frem til en forhandlingsløsning nesten ett døgn før fristen går ut. Alle parter har vist forhandlingsvilje, sier leder for YS Stat Pål N. Arnesen.

Tariffinformasjon - Enighet i staten

Protokoll og ny hovedlønnstabell (PDF)