Tariffavtaler

Overenskomst for ansatte i NKI-området (Virke - YS/Parat)

Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018

Klikk i boksen over for å lese tariffavtalen
Klikk her for å lese hovedavtalen mellom Virke og YS 2014-2017


Forhandlingenestarter:
3. mai 2016

 

Kontakt oss

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Vetle DalerKommunikasjonsrådgiver