Tariffavtaler

Landsoverenskomst for Studensamskipnader (Virke - YS/Parat)

Avtalen gjelder for alle arbeidstakere i et fast forpliktende ansettelsesforhold hos studentsamskipnader mv 
Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018

Klikk i boksen over for å lese tariffavtalen
Klikk her for å lese hovedavtalen mellom Virke og YS 2014-2017

Resultater fra mellomoppgjøret 17. mars 2017
Virke-oppgjøret i havn

Les protokollen fra mellomoppgjøret her
Les protokollen for garantiregulering - funksjonæravtalen
Les protokollen for garantiregulering - reiselivsavtalen


Forhandlingsstart: 26. og 27. april 2016
Forhandlingsløsning: 27. april 2016

Tariffinformasjon:

 Protokoller:

Tariffinformasjon - Enighet med Virke i Landsoverenskomst for Studentsamskipnader
Protokoll - Enighet om landsoverenskomst for studensamskipnader
   

Kontakt oss

Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Vetle DalerKommunikasjonsrådgiver