Tariffavtaler

HUK - Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester (Virke - YS/Parat)

Avtaleperiode 1. mai 2016 - 30. april 2018

Klikk i boksen over for å lese tariffavtalen
Klikk her for å lese hovedavtalen mellom Virke og YS 2014-2017


Mellomoppgjøret 2017
13. juni 2017 - Enighet i lønnsforhandlingene innen Virke/HUK-området
13. juni 2017 - Protokoll fra forhandlingene Virke/HUK

Hovedoppgjøret 2016
Forhandlingsstart: 23. - 25. august 2016
19.10.2016 - Forhandlingene i HUK-område utsatt til 15. desember 
08.09.2016 - Enighet for de 7 overenskomstene i HUK-området
07.09.2016 - HUK-forhandlingene gjenopptas torsdag 8. september.
26.08.2016 - Pause i forhandlingene på HUK området

Dette gjelder for avtalene:
Landsoverenkomst for barnehager 
Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester 
Landsoverenskomst for utdanning 
Landsoverenskomst for virksomheter 
Overenskomst for høyskoler 
Overenskomst for museer og andre kulturinstutisjoner 
Overenskomst for Spesialhelsetjenesten

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Victoria Krefting RynningForhandler