Tariffavtaler

HUK - Landsoverenkomst for barnehager (Virke - YS/Parat)

Avtalen gjelder for ansatte i barnehager
Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018

Klikk i boksen over for å lese tariffavtalen
Klikk her for å lese hovedavtalen mellom Virke og YS 2014-2017 

Mellomoppgjøret 2017
13. juni 2017 - Enighet i lønnsforhandlingene innen Virke/HUK-området
13. juni 2017 - Protokoll fra forhandlingene Virke/HUK

Hovedoppgjøret 2016
Forhandlingsstart: 23. - 25. august 2016
19.10.2016 - Forhandlingene i HUK-område utsatt til 15. desember 
08.09.2016 - Enighet for de 7 overenskomstene i HUK-området
07.09.2016 - HUK-forhandlingene gjenopptas torsdag 8. september.
26.08.2016 - Pause i forhandlingene på HUK området


Dette gjelder for avtalene:
Landsoverenkomst for barnehager
Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
Landsoverenskomst for utdanning
Landsoverenskomst for virksomheter
Overenskomst for høyskoler
Overenskomst for museer og andre kulturinstutisjoner
Overenskomst for Spesialhelsetjenesten

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Victoria Krefting RynningForhandler