Tariffavtaler

Vekteroverenskomsten (NHO/NHO Service - YS/Parat)

 Vekteroverenskomsten gjelder for vektere og sikkerhetskontrollører i vaktselskap.

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat 
Avtaleperiode 01.04.2016- 31.03.2018

Forhandlingene starter: 18. og 19. april, forhandlingene er utsatt
Ny dato, forhandlingsstart: 18. og 19. mai
Brudd i forhandlingene: 20. mai
Meklingsfrist: midtnatt 9. juni
 
Siden oppdateres fortløpende

Tariffinformasjon:

 Protokoller:

Tariffinformasjon 5 - Enighet på vekteroverenskomsten
Streikefare blant vektere og sikkerhetskontrollører  
FAQ vekteroverenskomsten  
Protokoll - Meklingsresultat Vekteroverenskomsten 9. og 10. juni 2016
Tariffinformasjon 4 - Fare for streik   
Tariffinformasjon 3 - Innkalt til mekling torsdag 9. juni  
Tariffinformasjon 2 - Vekteroverenskomsten til mekling

Tariffinformasjon 1 - Brudd i forhandlingene på vekteroverenskomsten   

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Lars Petter LarsenForhandler