Tariffavtaler

Tømmermåleroverenskomsten (NHO/BNL - YS/Parat)

Forhandlingene starter: 24. mai
Forhandlingsløsning: 24. mai 
 

Tariffinformasjon:

 Protokoller:

Tariffinformasjon - Enighet på tømmermåleroverenskomsten, 24. mai
Protokoll - Enighet på Tømmermåleroverenskomsten, 24. mai

 


Avtaleperiode 01.05.2016 - 30.04.2018

Forhandlingene starter: 24. mai
Forhandlingsløsning: 24. mai 
 

Tariffinformasjon:

 Protokoller:

Tariffinformasjon - Enighet på tømmermåleroverenskomsten, 24. mai
Protokoll - Enighet på Tømmermåleroverenskomsten, 24. mai

 


Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Kjell Morten AuneSpesialrådgiver