Tariffavtaler

Tømmermåleroverenskomsten (NHO/BNL - YS/Parat)

 
Avtaleperiode 01.05.2014 - 30.04.2016

Protokoll fra forhandlingene 24. mai 2016 

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Kjell Morten AuneSpesialrådgiver