Tariffavtaler

Salgsfunksjonæravtalen (NHO - YS/Parat)

Avtaleperiode 01.06.2016 - 31.05.2018

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Kjell Morten AuneSpesialrådgiver