Tariffavtaler

Renholdsoverenskomsten (NHO/NHO Service - YS/Parat)


Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat 
Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018

 

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Katrine Andresen RoaldAdvokat MNA/forhandler