Tariffavtaler

Renholdsoverenskomsten (NHO/NHO Service - YS/Parat)

Forhandlingene starter:

Siden oppdateres fortløpende

Tariffinformasjon:

 Protokoller:
 


 


Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018

Forhandlingene starter:

Siden oppdateres fortløpende

Tariffinformasjon:

 Protokoller:
 


 


Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Katrine Andresen RoaldAdvokat MNA/forhandler