Tariffavtaler

Overenskomst for trykkerier og grafiske bedrifter NHO/Norsk industri - YS/Parat

Avtalen kan gjøres gjeldende for bedrifter innenfor grafisk industri. Avtalen omfatter alle arbeidstakere som beskjeftiger seg med grafisk produksjonsarbeid.

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat
Avtaleperiode 01.03.2016 - 31.03.2018

Forhandlingene starter:
Forhandlingsløsning:  16. juni


Tariffinformasjon:

 Protokoller:

Tariffinformasjon - Enighet trykkerioverenskomsten Protokoll - Enighet trykkerioverenskomsten

Protokoll mellomoppgjøret 2017


 


Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Kjell Morten AuneSpesialrådgiver