Tariffavtaler

Overenskomst for fiskemel- og fiskefòrindustrien (NHO/FHL til Sjømat Norge - YS/Parat)


Avtaleperiode 30.03.2016-01.04.2018

Forhandlingene starter:
Forhandlingsløsning: 6 mai
 

Tariffinformasjon:

 Protokoller:

Tariffinformasjon - Enighet i forhandlingene om ny overenskomst, 6. mai
Protokoll - Enighet i forhandlingene om ny overenskomst, 6. mai

 


Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Turid SvendsenForhandlingssjef/advokat MNA