Tariffavtaler

Overenskomst for ansatte ved pakkerier og distribusjon 2016 - 2018

Avtalen omfatter arbeid med å klargjøre, pakke, operere pakkerienes produksjonsutstyr og produksjonsstyringsverktøy, etterbehandle, ferdiggjøre og transportere aviser.

Tilørende hovedavtale
Hovedavtalen NHO/YS/Parat
Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018

Relaterte artikler