Tariffavtaler

Overenskomst for Barn- og ungdomsverntjenesten (NHO/NHO Service-YS/Parat)

Avtaleperiode 1. mai 2018 - 30. mai 2018

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Kjell Morten AuneSpesialrådgiver