Tariffavtaler

Oljetransportavtalen (NHO/Norsk Industri - YS/Parat)

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat 
Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018

Forhandlingenestarter: 24. mai
Brudd i forhandlingene: 24. mai 
Brudd i mekling: 25. juni 
Streik fra: 25. juni
Mekling avsluttet: 1. juli


Tariffinformasjon:

 Protokoller:

Oljetransportstreiken er over  
Tariffinformasjon - Streiken er avblåst  
 Riksmeklers møtebok- streiken over  
Tariffinformasjon - Oljetransportavtalen - streik  
Tariffinformasjon - Brudd i forhandlingene på Oljetransportavtalen
Protokoll - Brudd i forhandlingene på oljetransportavtalen, 24. mai

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Thomas LilloeForhandler