Tariffavtaler

Landbaseoverenskomsten (NHO/Norsk Olje og Gass - YS/Parat)

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat 
Avtaleperiode 30.03.2016-01.04.2018

Forhandlingenestarter:
Forhandlingsløsning: 27. juni

Tariffinformasjon:

 Protokoller:

Tariffinformasjon - Enighet på landbaseavtalen  Protokoll - Enighet landbaseavtalen

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Kjell Morten AuneSpesialrådgiver