Tariffavtaler

Industrioverenskomsten (NHO/NHO Industri-YS/Parat)

Avtalen omfatter arbeidstakere i verkstedsindustrien, teknologi- og datavirksomheter, tekstil-industrien og Nexans-bedrifter

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat
Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018

Forhandlingenestarter: 8. mars
Forhandlingsbrudd: 15. mars
Meklingen i frontfaget startet:  29. april
Meklingsfrist: kl. 24:00 den 2. april
Enighet i mekling: 3. april
Utavstemningsfrist: 29. april

Resultat uravstemning
Parat godkjenner meklingsresultatet fra industrioverenskomsten

Informasjon uravstemning
Uravstemning på frontfagsoppgjøret med e-postadresser
Uravstemning på frontfagsoppgjøret medlemmer uten e-postadresser


Informasjon /nyheter 

 Protokoller:

Tariffinformasjon - streik avverget, 3. april Protokoll industrioverenskomsten,
nye lønnssatser fra 1. april 2015
Tariffinformasjon - 03/16
Fare for streik i fronfaget


Brudd i meklingen med Norsk Industri 29. mars


Plassfratredelse- Liste over NHO-bedrifter
og bedrifter med direkteavtale som er tatt ut (Parat)

 
Plassoppsigelse - Liste over uttak (Parat og SAFE)
 
Brudd i frontfagsoppgjøret - 15. mars

 

Krav fra Parat industrioverenskomsten

 

Krav fra Norsk industri  


Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Kjell Morten AuneSpesialrådgiver