Tariffavtaler

Glassoverenskomsten (NHO/Glass - YS/Parat)

Forhandlingene starter:

Siden oppdateres fortløpende

Tariffinformasjon:

 Protokoller:
 


 


Avtaleperiode

Forhandlingene starter:

Siden oppdateres fortløpende

Tariffinformasjon:

 Protokoller:
 


 


Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Turid SvendsenForhandlingssjef/advokat MNA