Tariffavtaler

Forskningsoverenskomsten (NHO/Abelia - YS/Parat)

Avtalen gjelder for ansatte i forsknings- og/eller undervisningsinstitusjoner. I tillegg omfattes medlemmer i Parat som er ansatt i bedrifter som er en del av det offentlige virkemiddel- eller forvaltningsapparat.

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat 
Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018

Forhandlingene starter: 26. oktober 2016
Forhandlingene avsluttet: 26. oktober 2016

Tariffinformasjon:

 Protokoller:

Enighet i forhandlingene om forskningsoverenskomsten NHO
Protokoll-Enighet forskningsoverenskomsten 27.10.2016

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Kjell Morten AuneSpesialrådgiver