Tariffavtaler

Flykabinavtalen Widerøe (NHO/NHO Luftfart - YS/Parat)

Forhandlingenestarter: 30. mars til 1. april
Videre forhandlinger: 14.-15. april, 19.-20. april og 26.-27. april

Siden oppdateres fortløpende

Tariffinformasjon:

 Protokoller:
 


 


Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018

Forhandlingenestarter: 30. mars til 1. april
Videre forhandlinger: 14.-15. april, 19.-20. april og 26.-27. april

Siden oppdateres fortløpende

Tariffinformasjon:

 Protokoller:
 


 


Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Lars Petter LarsenForhandler