Tariffavtaler

Fellesoverenskomst for Byggfag (NHO/BNL - YS/Parat)

Forkortes FOB. Omfatter alt bygningsarbeid som utføres i hele landet. bygge- og byggeteknisk virksomhet med tilliggende arbeider, herunder riving og kildesortering på byggeplass. 

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat 
Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018

Mellomoppgjøret 2017
Protokoll fra forhandlingene på Fellesoverenskomst for Byggfag, 6. april 2017
 

Tariffinformasjon: 2016

 Protokoller: 2016

Tariffinformasjon - Oppgjøret i havn på fellesoveresnkomst for byggfag
Protokoll - Enighet på fellesoverenskomst for Byggfag, 29. april

 


Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Thore Selstad HalvorsenForhandler