Tariffavtaler

Biloverenskomsten (NHO/NBF - YS/Parat)

Avtalen gjelder for ansatte som har sitt arbeid innenfor alle områder innen bilbransjen, (f.eks. bilverksteder, bilopprettingsverksteder, billakkeringsverksteder, gaffeltruckverksteder, traktorverksteder, verksteder for anleggsmaskiner, bilgummiverksteder og bensinstasjoner) herunder reparasjon, service, vedlikehold, lakkering, oppretting, lagerarbeid m.m.

Tilhørende hovedavtalen NHO/YS/Parat 
Avtaleperiode 01.04.2016 - 31.03.2018

Protokoll fra forhandlingene vedr tariffrevisjon 2016 - 23.08.2016

Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Turid SvendsenForhandlingssjef/advokat MNA