Tariffavtaler

Avisbudavtalen Edda Distribusjon (NHO/MBL - YS/Parat)

Forhandlingenestarter: 23. mai

Siden oppdateres fortløpende

Tariffinformasjon:

 Protokoller:
 


 


Avtaleperiode Under oppdatering

Forhandlingenestarter: 23. mai

Siden oppdateres fortløpende

Tariffinformasjon:

 Protokoller:
 


 


Kontakt oss

Forhandlingsavdelingen

Odd Jenvin-SteinsvågSpesialrådgiver