Tariffavtaler

Hovedtariffavtale (Kommune/KS-YSK/Parat)

Forkortes HTA og gjelder for KS-området. Hovedtariffavtalen er framforhandlet mellom KS og hovedsammenslutningene YS-kommune, LO-Kommune Unio og Akademikerne-K.
Avtaleperiode 01.05.2016 - 31.04.2018

Hovedavtalen KS 2016-2017
      

Tariffinformasjon:
 Protokoller:
Tariffinformasjon - Enighet i kommuneoppgjøret 27. april 2017 Protokoll fra oppgjøret 27. april 2017
Tariffinformasjon - Enighet i kommune oppgjøret 30.04.2016
Protokoll - Enighet i KS oppgjøret 30.04.2016
YS kommune - Kravdokument 12. april 
 
   

Kontakt oss

Region Øst

Bjørn Are SætherNestleder regionavdelingen