Tariffavtaler

Hovedtariffavtale for konkurranseutsatte bedrifter (KS Bedrift-Parat/YS-K)

Avtaleperiode 01.01.2014-31.12.2017

Forhandlingene for årets mellomoppgjør fant sted torsdag 4. mai. Resultatet på 2,4% er på linje med frontfaget.
Tariffinformasjon fra forhandlingene med KS bedrift 4. mai 2017 
Protokol fra forhandlingene med KS bedrift 4. mai 2017