Tariffavtaler

Hovedtariffavtale (KA/KA-YSK/Parat)

Avtaleperiode 01.05.2016 - 30.04.2018

Enighet i mellomoppgjøret i KA

Tariffinformasjon fra forhandlingene - 20. juni 2017
Protokoll fra forhandlingene - 20. juni 2017

Kontakt oss

Region Øst

Bjørn Are SætherNestleder regionavdelingen