Tariffavtaler

Hovedavtalen mellom Virke og YS 2014-2017

Vi beklager, skrivefeil i overskriften i §4-2-2 i vedlagte avtale

Riktig overskrift er: § 4-2.2 Hvem kan velges 

 
Avtaleperiode 2014 - 2017