Tariffavtaler

Hovedavtalen mellom Spekter og YS 2013-2015

Avtaleperiode 2013 - 2015 Prolongert