Tariffavtaler

Hovedavtalen mellom NHO og YS 2014-2017

Avtaleperiode 2014 - 2017