Tariffavtaler

Hovedavtalen KS 2016-2017

Hovedavtalen for perioden 01.01.2014-31.12.2015 er forlenget med to år.
Avtaleperiode 01.01.2016–31.12.2017

I dette opptrykket av Hovedavtalen er protokoll fra revisjonen pr. 01.01.2016, forhandlingene i 2014 og B-rundskriv 5/2015 tatt inn bak i avtalen. Rundskrivet omhandler temaer fra Hovedavtalen der partene sentralt har en omforent forståelse.