Tariffkalender 2017

Kalender
Her finner du de viktigste tidspunktene for det sentrale tariffoppgjøret i alle sektorene.

Tariffoppgjøret frontfaget
Kravoverrekkelse i NHO-oppgjøret (frontfaget) ble gjennomført 6. mars. YS og NHO kom til enighet gjennom forhandlinger 14. mars.

Tariffoppgjøret Staten

Tariffoppgjøret i YS Stat starter 30. mars, kl. 10.00. Forhandlingsfristen er satt til kl. 24.00 natt til 1. mai.

Tariffoppgjøret Virke

Forhandlingsdatoer: 16. og 17. mars.

Tariffoppgjøret Spekter
Oppstart 4. april.

Tariffoppgjøret Kommune
Oppstart 27. april. Forhandlingsfristen er satt til kl. 24.00 natt til 1. mai.

Når de sentrale forhandlingene er fullført, starter de lokale forhandlingene på hvert avtaleområde. Informasjon om ditt område finner du her.

Link til høyoppløselig bilde av kalenderen

Tariffkalender 2017Tariff-Tegning1_2017