Ferie

Hvor mye ferie har du krav på?
Etter ferieloven har alle arbeidstakere krav på minst  4 uker og 1 dag ferie (25 virkedager) hvert år. Dette gjelder uavhengig av hvilken stillingsprosent man jobber i. I tillegg har de fleste som er omfattet av en tariffavtale rett på 5 ukers ferie (30 virkedager). Fyller du 60 år i løpet av ferieåret, har du rett på 6 virkedager ekstra ferie på toppen.

Kontakt oss

Juridisk avdeling

Lene Liknes HansenAdvokat MNA